Ultradownloads

Seu download está pronto

Você tem certeza que deseja
cancelar o download?

Hino Nacional da Suazilândia MP3 Instrumental

Clique para baixar
Autor
Downloads
Formato
Tamanho
Não Disponível
384
MP3
1,03MB

""Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati" é o hino nacional da Suazilândia"

Este é o hino nacional da Suazilândia.

Letra

Nkulunkulu Mnikati
wetibusisotemaSwati

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso
teMaswati,
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsi mandla taka Ngwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.
Clique para baixar
Baixe grátis o Hino Nacional da Suazilândia MP3
1,03MB
UD - Ultra Downloads