Ultradownloads

Seu download está pronto

Você tem certeza que deseja
cancelar o download?

Hino Nacional de Kiribati MP3 Instrumental

Clique para baixar
Autor
Downloads
Formato
Tamanho
Não Disponível
348
MP3
727KB
Termos Mais Buscados

"Este é o hino nacional de Kiribati"

Este é o hino nacional de Kiribati.

Letra

Teirake kaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te nwioko,
Ma ni buokia aomata,
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aoma ta nako.
Tauani nne n te raoiroi,
Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaaiin abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.
Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairira
Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kaka baia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.
Clique para baixar
Baixe grátis o Hino Nacional de Kiribati MP3
727KB
UD - Ultra Downloads